Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Szkolnictwo podstawowe i średnie

Szkolnictwo podstawowe i średnie

Elementary school

Odpowiednikiem szkoły podstawowej w Stanach Zjednoczonych jest tzw. primary lub elementary school (przy czym ta ostatnia nazywana jest również grade albo grammar school). Szkoła podstawowa rozpoczyna się dla dzieci od piątego roku życia od tzw. rocznego Kindergarten, po którym trwa kolejne sześć klas szkoły podstawowej. Programy mogą się różnić w zależności od celów konkretnych szkół lub też społeczności lokalnych. Uczniowie zdają do następnych klas pod warunkiem zdobycia konkretnych umiejętności (powtarzanie klas w szkołach podstawowych zdarza się tylko w wyjątkowych przypadkach). Wiele szkół oferuje programy dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

High School

Szkoła ponadpodstawowa to tzw. secondary school i uczęszczają do niej dzieci w wieku od 11 do 18 lat. Szkoły ponadpodstawowe najczęściej dzielą się na junior high school (nazywaną też middle school i będącą odpowiednikiem polskiego gimnazjum) oraz high school (w przybliżeniu odpowiednik polskiej szkoły średniej).

Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą zaliczyć listę podstawowych przedmiotów z tzw. core curriculum przypisanych do odpowiednich klas lub semestrów. Lista ta może różnić się pomiędzy różnymi stanami. Najczęściej znajdują się tam takie przedmioty jak: język angielski, matematyka, przedmioty ścisłe, zdrowie, wychowanie fizyczne, nauki społeczne oraz historia USA i WOS, geografia czy historia świata.  Od klasy 9 do 12, te przedmioty stanowią około połowy zajęć. Drugą połowę stanowią przedmioty, które uczniowie mogą wybrać z dostępnej puli electives wedle własnych zainteresowań.

W stosunku do szczególnie uzdolnionych uczniów może zostać zastosowany indywidualny tryb nauczania (tzw. fast track). Mogą również podejść do niektórych przedmiotów (np. matematyka, fizyka, chemia) o poziomie uniwersyteckim (tzw. Advanced Placement – AP), których zaliczenie może zostać uwzględnione przez szkołę wyższą.

Po zaliczeniu dwunastu klas, uczeń kończy szkołę i uzyskuje dyplom ukończenia szkoły, tzw. high school diploma, odpowiednik polskiej matury. Uczniowie z wysokimi wynikami kończą szkołę z wyróżnieniem (with honors). Największym zaszczytem jest zostanie valedictorian, czyli uczniem, który wygłasza pożegnalną przemowę na zakończenie ostatniego roku nauki.