Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Szkolnictwo wyższe

W Stanach Zjednoczonych jest ponad 4500 szkół wyższych. Można wśród nich wyróżnić uczelnie typu community college, uczelnie stanowe i uczelnie prywatne. Mogą one przybierać różne nazwy: university (np. Emory University), college (np. Amherst College), institute (np. Massachussettes Institute of Technology) albo school (np. Rhode Island School of Design).

Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych można podzielić na studia undergraduate (studia I stopnia) oraz studia graduate (studia II i III stopnia).

Studia undergraduate

W ramach studiów undergraduate uzyskać można tytuł Associate, który nie ma polskiego odpowiednika lub tytuł Bachelor, który można porównać do polskiego tytułu licencjata.

Programy typy Associate są oferowane przez mniejsze uczelnie typu community lub junior college. Najczęściej trwają dwa lata i po ich ukończeniu można uzyskać tytuł Associate of Arts (najczęściej z przedmiotów humanistycznych, np. AA in teaching) lub Associate of Science (najczęściej z przedmiotów ścisłych, np. AS in nursing).

Programy typu Bachelor są dostępne na większości uczelni. W zależności od wybranego kierunku studiów, można uzyskać tytuł Bachelor of Arts albo Bachelor of Science. Do uzyskania stopni BA i BS wymaganych jest z reguły 120 punktów (credits) i średnio cztery lata studiów. Dlatego uczelnie amerykańskie nie zawsze uznają 3 letnie studia licencjackie ukończone na europejskich uczelniach za równoważne.

Studia graduate

W ramach studiów graduate, można zdobywać różnego rodzaju tytuły Masters (tytuł magistra) albo Doctorate (odpowiednik polskiego tytułu doktora). Tego typu programy są oferowane na większych uczelniach zarówno stanowych jak i prywatnych. 

Programy Masters trwają od roku do trzech lat. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie należy najpierw uzyskać tytuł Bachelor. Dostępne są różne programy magisterskie, np. : Masters of Arts (np. MA in political science), Masters of Science (np. MS in Journalism), Masters of Business Adminstration (MBA), czy Artistic Diploma (np. AD in Opera Studies).

Programy doktoranckie mogą zajmować średnio od trzech do pięciu (ale i dłużej) lat. Można do nich przystąpić zarówno po ukończeniu studiów magisterskich, jak i bezpośrednio po ukończeniu studiów undergraduate typu Bachelor. Po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskuje się tytuł Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Studia prawnicze oraz medyczne podlegają oddzielnym regulacjom. W celu uzyskania szerszych informacji na ich temat zapraszamy do przypisanych im zakładek.