Co to są testy SAT?

Większość amerykańskich uczelni wymaga podejścia do testów SAT lub do ACT od kandydatów na studia undergraduate. SAT i ACT to standardowe testy dla uczniów szkół średnich w USA, można je uznać za odpowiednik polskiej matury.

Organizatorem SAT jest College Board. Są dwa rodzaje egzaminu, na które trzeba się oddzielnie zarejestrować – SAT (test ogólny) i SAT Subject Test (testy przedmiotowe).

SAT Subject Tests to testy z wybranych przedmiotów: historii, matematyki (na poziomie wyższym niż w SAT), biologii, chemii, fizyki, języków obcych, itp. Trwają 60 minut i można do nich podejść tego samego dnia, co do SAT ogólnego.

Gdzie można zdać test SAT?

W Polsce do testów SAT można podejść w Warszawie (American School of Warsaw, British School Warsaw), Gdańsku (Gdańskie Szkoły Autonomiczne) i Krakowie (International School of Krakow).

Kiedy należy podejść do testu SAT?

W Polsce terminy są dostępne kilka razy w roku, na każdy z nich należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli zależy ci na bardzo dobrym wyniku, najprawdopodobniej będziesz musiał podejść do egzaminu kilkukrotnie. Możesz zacząć nawet w pierwszej klasie szkoły średniej. Ponieważ większość uczelni przyjmuje zgłoszenia do końca grudnia, najpóźniej do testów należy podejść we wrześniu lub październiku
w klasie maturalnej.

Im wcześniej zarejestrujesz się na wybrany termin, tym lepiej – może się zdarzyć, że zabraknie miejsc!

Najbliższe terminy SAT i SAT Subject Test to:

Jak długo trzeba czekać na wyniki SAT?

Wyniki dostępne są elektronicznie po około miesiącu od egzaminu. 10 dni później wyniki wysyłane są w wersji papierowej i bezpośrednio do uczelni.

Jak wygląda egzamin SAT?

Egzamin SAT składa się z 3 modułów: czytania i pisania, matematyki oraz opcjonalnego eseju. Odpowiedzi zakreśla się ołówkiem na specjalnej karcie, która sprawdzana jest komputerowo.

Czytanie i pisanie

  • Czas trwania: 100 minut
  • Pytań
  • 200-800 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych dziedzin naukowych (np. nauk humanistycznych, fizyki, biologii). Podzielony jest na 2 sekcje: czytanie ze zrozumieniem (65 minut) oraz pisanie i znajomość języka (35 minut). Test nie sprawdza wiedzy dziedzinowej tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, interpretowania tabel, wykresów, infografik, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych.

Matematyka

  • Czas trwania: 100 minut
  • Pytań
  • 200-800 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych, podzielonych na 2 sekcje, tylko w jednej można korzystać z kalkulatora. Skupia się na umiejętnościach takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych, algebra, analizowanie danych, modelowanie matematyczne i strategiczne wykorzystanie zasobów.

Esej

  • Czas trwania: 100 minut
  • Pytań
  • 200-800 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych, podzielonych na 2 sekcje, tylko w jednej można korzystać z kalkulatora. Skupia się na umiejętnościach takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych, algebra, analizowanie danych, modelowanie matematyczne i strategiczne wykorzystanie zasobów.