Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Wymagane dokumenty

Przygotowując się do aplikowania na studia w USA zawsze korzystaj z informacji dla studentów międzynarodowych, gdyż muszą oni spełnić trochę inne wymogi niż kandydaci amerykańscy. Poniżej znajdziesz listę wymogów aplikacyjnych stawianych przez większość uczelni na studia undergraduate.

ESEJ

np. list motywacyjny (tzw. Personal Statement) lub esej na zadany temat.
Przekonaj komisję rekrutacyjną, że wyróżniasz się spośród pozostałych kandydatów. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno w szkole jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych sobie celów. Pokaż, w jaki sposób to właśnie Ty jesteś kandydatem, który świetnie wpisuje się w profil uczelni. Wyjaśnij, jak ta konkretna uczelnia najlepiej pomoże Ci w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych. Uczelnie w USA poszukują tzw. well-rounded individuals, zadbaj więc o to, aby Twoja aplikacja tworzyła spójną całość, a Twój Personal Statement był tzw. wisienką na torcie.

LISTY REKOMENDACYJNE

Po pierwsze sprawdź, ile listów rekomendacyjnych wymaga uczelnia i prześlij dokładnie taką ilość. Ani mniej, ani więcej. List rekomendacyjny może napisać każdy, kto Cię dobrze zna, i w jakiejś formie z Tobą współpracował. Może to być nauczyciel lub dyrektor szkoły, opiekun zajęć pozalekcyjnych lub trener sportu, który uprawiasz. Pamiętaj, że w USA osoby rekomendujące zawsze wypowiadają się o kandydatach bardzo entuzjastycznie, podkreślając ich pozytywne cechy i osiągniecia. Warto więc, abyś prosząc o napisanie rekomendacji wytłumaczył, jak powinna ona wyglądać, przedstawiając kilka przykładowych listów (możesz je znaleźć w Internecie).

SCHOOL REPORT

W tej części aplikacji przedstawiciel Twojej szkoły, np. wychowawca lub nauczyciel angielskiego, przedstawia Twoje wyniki w nauce oraz osiągnięcia na tle pozostałych uczniów w klasie i szkole. Nie wszystkie uczelnie wymagają przedstawienia tego dokumentu.

WYKAZY OCEN

tzw. Transcripts
Upewnij się, w jakiej formie możesz przesłać odpisy z ocen na daną uczelnię. Niektóre uczelnie mogą wymagać zamieszczenia ich poprzez platformę elektroniczną, a inne  przesłania w formie papierowej bezpośrednio z Twojej szkoły.

WYNIKI TESTÓW SAT/ACT

Upewnij się, który z testów jest wymagany przez uczelnie. Test SAT może być ogólny bądź przedmiotowy. SAT ogólny ma za zadanie sprawdzić umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie czy rozwiązywanie zadań matematycznych. Testy SAT przedmiotowe sprawdzają Twoją wiedzę z konkretnego przedmiotu. ACT sprawdza wiedzę z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz ścisłych.

WYNIKI TESTÓW TOEFL/IELTS

Testy te sprawdzają Twoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Upewnij się, wyniki których testów akceptuje wybrana przez Ciebie uczelnia.