Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Typy uczelni

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje przesło 4500 szkół wyższych. Każda uczelnia, a często nawet poszczególne wydziały, mają własny system kształcenia. Dlatego aktualne informacje na temat warunków ubiegania się o przyjęcie na studia najlepiej uzyskać bezpośrednio z wybranych uczelni.

Uniwersytety stanowe

Uniwersytety stanowe to uczelnie współfinansowane przez jednostki stanowe, które są także ich organami założycielskimi. Zwykle są to duże uczelnie, gdzie czesne jest zasadniczo niższe  w porównaniu do czesnego  uniwersytetów prywatnych. Jednak zagraniczni studenci niejednokrotnie nie mogą korzystać  z niższych opłat za naukę.

Uniwersytety prywatne

Uczelnie prywatne utrzymują się z darowizn, dotacji, czesnego i subwencji na badania naukowe. Opłaty za studia pobierane przez uniwersytety prywatne są wyższe od czesnego na uniwersytetach stanowych, jednak uczelnie prywatne przyznają więcej stypendiów studentom zagranicznym. Szkoły niekoedukacyjne oraz te prowadzone przez stowarzyszenia o charakterze religijnym są zawsze prywatne.

Community i Junior Colleges

Prowadzą głównie dwuletnie studia pomaturalne: docelowe (terminal) - wprowadzające na rynek pracy oraz akademickie (academic) przygotowujące studentów do przejścia na uczelnię o czteroletnim programie studiów. Absolwenci zwykle otrzymują stopień Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.).

Technical Institute

Oferują dwu -  lub trzyletnie studia przygotowujące do praktycznego wykonywania zawodów, takich jak m.in. technik dentystyczny, technik inżynier, technik medyczny. Oferta prowadzona w formule Terminal Occupational Education (docelowe kształcenie zawodowe) obejmuje okres od jednego do trzech lat studiów podejmowanych po ukończeniu szkoły średniej i przygotowuje studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy. Programy studiów technicznych – znane też pod nazwami Vocational Studies oraz Organized Occupational Studies (studia zawodowe) nie przygotowują studentów do kontynuowania dalszej edukacji w szkole wyższej w ramach czteroletnich studiów w college’u lub na uniwersytecie.

Liberal Arts College i Liberal Arts University

Oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne. Edukacja w niezależnym college’u typu liberal arts może być równie prestiżowa jak studiowanie w college’u będącym częścią uniwersytetu. Nauczanie sztuk pięknych i muzyki często odbywa się na uczelniach typu liberal arts, warto jednak wiedzieć, że ma też miejsce w specjalistycznych akademiach, szkołach i konserwatoriach.