Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Testy językowe

Testy sprawdzające znajomość języka angielskiego

Zdecydowana większość amerykańskich uczelni będzie wymagać od studentów międzynarodowych potwierdzenia płynnej znajomości języka angielskiego jednym z uznawanych na arenie międzynarodowej testów: TOEFL lub IELTS.

TOEFL

 • Sprawdza umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia w kontekście akademickim od poziomu średniozaawansowanego wzwyż (B1-C1).
 • Czas trwania: 4 godziny (10 minut przerwy po drugiej sekcji).
 • Budowa: Test składa się z 4 sekcji, za które można otrzymać łącznie 120 punktów: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Wszystkie sekcje zdaje się tego samego dnia, a wyniki są dostępne online w ciągu 10 dni.
 • Cena: 205 USD. Za test można zapłacić kartą kredytową przez internet bądź gotówką/przelewem poprzez wykupienie kodu rejestracyjnego (vouchera) w sklepie internetowym: etsglobal.org/Pl/Pol/Kupuje.
 • Terminy: Egzamin TOEFL jest organizowany około 40-50 razy rocznie, jest zatem dostępny 3-4 razy w miesiącu. Rejestracja zamyka się na 7 dni przed każdym terminem sesji. Późna rejestracja na egzamin jest możliwa jeszcze na 3 dni przed sesją (nie licząc dnia sesji) ale wiąże się z dopłatą 35 USD do ceny egzaminu. Możliwość rejestracji uzależniona jest również od dostępności miejsc. Polecamy rejestrować się z minimum kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Gdzie zdawać? W Polsce centra egzaminacyjne znajdują się w większych miastach, m. innymi w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu. Pełną listę wraz z dostępnymi terminami można sprawdzić na stronie ETS.
 • Więcej informacji znajdziesz na stronie organizatora, ETS Global: https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-iBT/TOEFL-R-rejestracja

IELTS

 • Sprawdza uiejętność posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach związanych z pracą i środowiskiem uniwersyteckim. Ocenia kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, pisanie, mówienie i rozumienie tekstu pisanego.
 • Czas trwania: 2 godziny 45 minut.
 • Budowa: Test składa się z 4 sekcji: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, za każdą można dostać od 1 do 9 punktów. Wszystkie sekcje zdaje się tego samego dnia, a wyniki są dostępne online w ciągu 13 dni.
 • Cena: 690-720 zł, w zależności od terminu.
 • Terminy: Egzamin IELTS jest organizowany co 2 tygodnie w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych lokalizacjach. Możliwość rejestracji uzależniona jest od dostępności miejsc. Polecamy rejestrować się z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Gdzie zdawać? W Polsce centra egzaminacyjne znajdują się w większych miastach, m. innymi w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Pełną listę wraz z dostępnymi terminami można sprawdzić na stronie British Council.
 • Więcej informacji znajdziesz na stronie organizatora, British Council: britishcouncil.pl.