Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Testy ACT

Większość amerykańskich uczelni wymaga podejścia do testów ACT lub SAT od kandydatów na studia undergraduate. Są to standardowe testy dla uczniów szkół średnich w USA, można je uznać za odpowiednik polskiej matury.

Gdzie można zdać test ACT?

W Polsce do testów ACT można podejść Warszawie w American School of Warsaw.

Kiedy należy podejść do testu ACT?

W Polsce terminy są dostępne kilka razy w roku, między wrześniem a majem. Do testu najlepiej po raz pierwszy podejść na początku 2 klasy szkoły średniej, nie później zaś niż we wrześniu w klasie maturalnej.

Najbliższe terminy testu ACT w Polsce (upewnij się, że daty nie uległy zmianie na stronie ACT)

  • 08.04.2017
  • 10.06.2017
  • 09.09.2017
  • 28.10.2017
  • 09.12.2017
  • 14.04.2018
  • 09.06.2018

Budowa testu ACT

Test składa się z 4 modułów (języka angielskiego, matematyki, czytania ze zrozumieniem i przedmiotów ścisłych) oraz opcjonalnego eseju. Za każdą z 4 obowiązkowych części można dostać od 1 do 36 punktów. Wyliczany jest również tzw. composite score, który stanowi średnią wszystkich zdobytych punktów.

Angielski

45 minut, 75 pytań

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i sprawdza wiedzę z zakresu języka angielskiego objęta programem nauczania w szkole średniej.

Matematyka

60 minut, 75 pytań

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i sprawdza wiedzę i umiejętności matematyczne objęte programem nauczania w szkole średniej.

Czytanie ze zrozumieniem

35 minut, 75 pytań

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem

Przedmioty ścisłe

35 minut, 75 pytań

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i sprawdza umiejętności analizowania i interpretacji danych, logicznego argumentowania i rozwiązywania problemów.

Esej

40 minut, jeden esej

Opcjonalny moduł, w ramach którego należy napisać esej na zadany temat. Niektóre uczelnie mogą go wymagać w procesie rekrutacji.

Ile kosztuje podejście do testu ACT?

Dla uczniów z Europy ACT kosztuje 93,5$ bez eseju, 109,5$ z esejem. Aktualną cenę sprawdzisz na actstudent.org.

Jaki wynik ACT trzeba osiągnąć?

Każda uczelnia określa własne wymagania. Wiele też zależy od tego, jak twoje wyniki wypadną na tle innych kandydatów. Minimalne progi punktowe dla większości uczelni bez problemu znajdziesz w Internecie.

Statystycznie, powyżej 24 punktów z każdej z czterech części to dobry wynik, ale są uczelnie, jak np. Harvard University, gdzie composite score ACT wynosi 34 punkty.

Więcej informacji na temat wyników testu dostępnych jest na oficjalnej stronie testu ACT (www.act.org) Jeśli twój wynik cię nie satysfakcjonuje – podejdź do egzaminu raz jeszcze. Pamiętaj też, że ACT to tylko jeden z elementów aplikacji.

Jak przygotować się do egzaminu ACT? Skąd brać materiały do nauki?

Solidne przygotowanie do egzaminów ACT jest kluczowe. Wymagają one, poza wiedzą ze szkoły średniej i znajomością języka angielskiego, praktyki w szybkim rozwiązywaniu specyficznych zadań (ok. 1 minuty na pytanie). Najprostszym, sprawdzonym i najbardziej popularnym sposobem jest po prostu masowe rozwiązywanie testów. Zalecamy przynajmniej przez pół roku ćwiczyć rozwiązywanie próbnych zadań i oswajać się z tym, jak przebiega egzamin.

Sprawdzone materiały przygotowujące do ACT znajdziesz na stronach:

Jest wiele książek z zadaniami z ubiegłych lat i wskazówkami. W Polsce mogą być trudno dostępne, ale bez problemu zamówisz je w amerykańskich księgarniach internetowych, np. Amazon.

O bezpłatne materiały do nauki do testów ACT zapytaj w swoim centrum EducationUSA.