Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Community colleges

Uczelnie typu community college to grupa najszybciej rozwijających się uczelni w USA. Dziś można już wybierać z przeszło 1200 publicznych i niezależnych szkół tego typu. Otwierają one drogę do dalszych studiów. Dlaczego warto wybrać community college?

Niższe koszta 

Średni poziom opłat w community college to ok. 9 000 USD rocznie, a to znacznie mniej niż w większości uczelni oferujących czteroletnie programy. Koszty ukończenia czteroletnich studiów I stopnia w USA można obniżyć ucząc się przez dwa pierwsze lata w community college.

Możliwość transferu 

Większość szkół typu community college posiada umowy z uczelniami czteroletnimi (tzw. „articulation agreements”), które pozwalają na przepisanie punktów zdobytych w wybranym college'u na konto uniwersyteckich studiów I stopnia. W ten sposób, studenci trafiają na początku na dwa lata do community college, gdzie zdobywają tytuł dyplomowanego specjalisty (associate), a następnie przenoszą się na uniwersytet, gdzie po kolejnych dwóch latach zdobywają tytuł bachelor.

Warto wiedzieć: Wiele uniwersytetów stanowych posiada warunki preferencyjne dla studentów przenoszących się z community college na terenie ich stanu.

KONCENTRACJA NA SUKCESIE ABSOLWENTÓW

Szkoły tego typu starają się rekrutować wykładowców praktykujących w dziedzinie, w której prowadzą zajęcia, wzbogacając w ten sposób program studiów.

ELASTYCZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczelnie typu community college same prowadzą ocenę poziomu znajomości języka i oferują studentom intensywne programy nauczania języka angielskiego (Intensive English Programs, IEP). W związku z tym, wyniki testów znajomości języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL, IELTS) nie muszą mieć decydującego znaczenia dla przyjęcia kandydata.

NIEWIELKIE GRUPY

Niewielkie grupy (od 15 do 20 osób) to wyjątkowy atut w przypadku studentów zza granicy, którzy zazwyczaj muszą dostosować się do biegu życia na amerykańskim uniwersytecie i ćwiczyć swoją angielszczyznę.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA

Bezpośrednio po studiach prowadzących do otrzymania tytułu associate, jak i po studiach prowadzących do uzyskania tytułu bachelor, studenci posiadający wizę F-1 są uprawnieni do rocznego Opcjonalnego Szkolenia Praktycznego (Optional Practical Training, OPT) z dziedziny, którą studiują.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Dzięki silnym powiązaniom z biznesem i przemysłem, większość tego typu uczelni dysponuje najnowocześniejszymi technologiami, wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz bogatym zapleczem dydaktyczno-naukowym. Szkoły tego typu kształcą na wysokim poziomie w ramach takich wiodących dziedzin jak: inżynieria biomedyczna, biotechnologia, robotyka, optyka laserowa, technologie informatyczne i sieciowe oraz systemy informacji przestrzennej.

PEŁNA POMOC DLA STUDENTÓW

Uczelnie tego typu, chcąc przyciągnąć zróżnicowane grupy studentów, oferują programy interdyscyplinarne, w tym mentoring, doradztwo, planowanie dalszej kariery, a także naukę technik uczenia się.

Poznanie lokalnej społeczności i kultury 

Ponieważ szkoły te są silnie związane ze społecznościami lokalnymi, oferują studentom zza granicy nie tylko bogate środowisko akademickie, ale także wyjątkową okazję zapoznania się z wieloma aspektami życia w USA.

SETKI PROGRAMÓW DO WYBORU

Kierunki studiów obejmują programy od sztuki przez nauki polityczne po zoologię. Obecnie najpopularniejszymi programami studiów wśród studentów spoza USA są biznes, inżynieria, informatyka, grafika komputerowa, technologie sieciowe, multimedia, hotelarstwo, zarządzanie restauracjami, psychologia, księgowość, nauczanie początkowe oraz ochrona środowiska.

Więcej informacji

Więcej na temat programów różnych form studiów i nauki angielskiego jako drugiego języka dowiesz się na stronie American Association of Community Colleges: www.aacc.nche.edu