Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Testy SAT

Większość amerykańskich uczelni wymaga podejścia do testów SAT lub do ACT od kandydatów na studia undergraduate. SAT i ACT to standardowe testy dla uczniów szkół średnich w USA, można je uznać za odpowiednik polskiej matury.

Organizatorem SAT jest College Board. Są dwa rodzaje egzaminu, na które trzeba się oddzielnie zarejestrować – SAT (test ogólny) i SAT Subject Test (testy przedmiotowe).

SAT Subject Tests to testy z wybranych przedmiotów: historii, matematyki (na poziomie wyższym niż w SAT), biologii, chemii, fizyki, języków obcych, itp. Trwają 60 minut i można do nich podejść tego samego dnia, co do SAT ogólnego.

Gdzie można zdać test SAT?

W Polsce do testów SAT można podejść w Warszawie (American School of Warsaw, British School Warsaw), Gdańsku (Gdańskie Szkoły Autonomiczne) i Krakowie (International School of Krakow).

Kiedy należy podejść do testu SAT?

W Polsce terminy są dostępne 6-8 razy w roku, między wrześniem/październikiem i majem/czerwcem. Do testu najlepiej po raz pierwszy podejść na początku 2 klasy szkoły średniej, nie później zaś niż we wrześniu w klasie maturalnej.

Terminy egzaminów SAT 2016Im wcześniej zarejestrujesz się na wybrany termin, tym lepiej – może się zdarzyć, że zabraknie miejsc!

Budowa testu SAT

Nowa wersja testu obowiązuje od marca 2016 r. i składa się z 3 modułów: czytania i pisania, matematyki oraz opcjonalnego eseju. Odpowiedzi zakreśla się ołówkiem na specjalnej karcie, która sprawdzana jest komputerowo. Wyniki dostępne są elektronicznie po około miesiącu od egzaminu.

Czytanie i pisanie

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych dziedzin naukowych (np. nauk humanistycznych, fizyki, biologii). Podzielony jest na 2 sekcje: czytanie ze zrozumieniem (65 minut) oraz pisanie i znajomość języka (35 minut). Test nie sprawdza wiedzy dziedzinowej tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, interpretowania tabel, wykresów, infografik, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych.

Matematyka

Test składa się z ok. 50 pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych, podzielonych na 2 sekcje, tylko w jednej można korzystać z kalkulatora. Skupia się na umiejętnościach takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych, algebra, analizowanie danych, modelowanie matematyczne i strategiczne wykorzystanie zasobów.

Esej

Jest to moduł opcjonalny, sprawdzający umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich form oraz analizowania tekstu. Niektóre uczelnie mogą wymagać go przy rekrutacji. Uczeń ma 50 minut na napisanie krótkiego eseju na zadany temat. Esej oceniany jest na 3 płaszczyznach, za które można otrzymać od 2 do 8 punktów (łącznie 6-24 punkty).

Ile kosztuje test SAT?

Dla uczniów z Europy SAT kosztuje 45 USD bez eseju, 57 USD z esejem. Do ceny trzeba doliczyć 38 USD opłaty regionalnej. Upewnij się, że cena jest aktualna na sat.org/intl-fees.

Jaki wynik z SAT trzeba osiągnąć?

Każda uczelnia określa własne wymagania. Wiele też zależy od tego, jak twoje wyniki wypadną na tle innych kandydatów. Minimalne progi punktowe dla większości uczelni bez problemu znajdziesz w Internecie.

Statystycznie, powyżej 1100 punktów (na 1600) do dobry wynik, ale są uczelnie, jak np. Harvard University, gdzie 1500 punktów może okazać się niewystarczające.

Jeśli twój wynik cię nie satysfakcjonuje – podejdź do egzaminu raz jeszcze. Pamiętaj też, że SAT to tylko jeden z elementów aplikacji.

Jak przygotować się do egzaminu SAT? Skąd brać materiały do nauki?

Solidne przygotowanie do egzaminów SAT jest kluczowe. Wymagają one, poza wiedzą ze szkoły średniej i znajomością języka angielskiego, praktyki w szybkim rozwiązywaniu specyficznych zadań (ok. 1 minuty na pytanie). Najprostszym, sprawdzonym i najbardziej popularnym sposobem jest po prostu masowe rozwiązywanie testów. Zalecamy przynajmniej przez pół roku ćwiczyć rozwiązywanie próbnych zadań i oswajać się z tym, jak przebiega egzamin.

Sprawdzone materiały przygotowujące do SAT znajdziesz na stronach:

Jest wiele książek z zadaniami z ubiegłych lat i wskazówkami. W Polsce mogą być trudno dostępne, ale bez problemu zamówisz je w amerykańskich księgarniach internetowych, np. Amazon.

O bezpłatne materiały do nauki do testów SAT zapytaj w swoim centrum EducationUSA