Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Wybór uczelni

Na co zwrócić uwagę przy wyborze uczelni?

Wybranie odpowiedniej uczelni jest niemal równie istotne, jak wybranie interesującego kierunku studiów. Na co zatem warto zwrócić uwagę? Przy wyborze uczelni, uwzględnij takie czynniki jak:

AKREDYTACJA

Czy uczelnia/program są akredytowane? Sprawdź na stronie Council for Higher Education Accreditation. Dodatkowo, dla specjalistycznych studiów branżowych, zajrzyj na stronę konkretnej instytucji przyznającej akredytację, takiej jak Accreditation Board for Engineering and Technology w przypadku studiów inżynierskich czy American Psychological Association w przypadku studiów psychologicznych.

ACADEMIC FIT

Jakie kierunki oferuje uczelnia? Jak wygląda program? Czy jest elastyczny? Czy w kadrze są eksperci, pod okiem których chciałbyś się uczyć?

KOSZT I DOSTĘPNOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Ile wynosi czesne? Jakie są średnie koszty utrzymania? Jakie stypendia oferuje uczelnia i jakie są szanse na ich otrzymanie? Czy studenci międzynarodowi mogą aplikować o granty badawcze i asystentury?

LOKALIZACJA

Gdzie znajduje się uczelnia? Czy takie uwarunkowania klimatyczne i krajobrazowe Ci odpowiadają? Wolisz mieszkać w dużym mieście czy miasteczku akademickim?

REPUTACJA

Jaka jest opinia absolwentów i obecnych studentów nt. uczelni? Pamiętaj, że uczelnie amerykańskie to nie tylko Ivy League!

ROZMIAR UCZELNI

Jaka liczba studentów przypada na wykładowcę? Jak duża jest społeczność studencka i kampus?

SELEKTYWNOŚĆ UCZELNI

Jaki procent aplikantów dostaje się na uczelnię? Jaki procent studentów międzynarodowych studiuje na uczelni? Czy uczelnia wyznaczyła progi punktowe dla egzaminów standaryzowanych? Jakie są statystyki dotyczące absolwentów kończących studia?