Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Egzaminy i testy

EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA

Aplikując na studia magisterskie lub doktoranckie w USA prawdopodobnie będziesz musiał podejść do jednego z poniższych egzaminów. Wiele zależy od uczelni, poziomu i programu studiów - dlatego zawsze sprawdzaj na stronie wybranego programu, jakie testy są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Przystąp do egzaminów przynajmniej rok przed planowanym rozpoczęciem studiów - dzięki temu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, aby poprawić swój wynik.

American Corners i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta mają książki i materiały do nauki, z których można bezpłatnie skorzystać na miejscu lub wypożyczyć do domu.

GRE (Graduate Record Examination)

 • Test wymagany przez większość amerykańskich uczelni o profilach ścisłych.
 • Sprawdza zdolność logicznego myślenia kandydatów.
 • Składa się z trzech części: verbal reasoning, quantitative reasoning oraz analytical writing.
 • Poziom trudności pytań rośnie wraz z udzieleniem każdej poprawnej odpowiedzi i spada z każdą błędną.
 • Koszt egzaminu wynosi 160 USD.
 • Więcej informacji na stronie ets.org/gre

GMAT (Graduate Management Admission Test)

 • Egzamin wymagany przez szkoły biznesu i studia ekonomiczne.
 • Składa się z trzech części: analytical writing assessment, quantitative section oraz verbal section.
 • Poziom trudności rośnie z każdą poprawnie udzieloną odpowiedzią a spada w przypadku odpowiedzi błędnych.
 • Koszt egzaminu wynosi 250 USD.
 • Więcej informacji na stronie mba.com/global

LSAT (Law School Admission Test)

 • Egzamin wymagany przy rekrutacji na studia prawnicze.
 • Składa się z sześciu części: logical reasoning (dwie), reading comprehension, analytical reasoning, unscored experimental section (nie podlegającej ocenie części eksperymentalnej) oraz writing sample.
 • Został stworzony by ocenić umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz argumentowania.
 • Można do niego podejść cztery razy w roku, w: czerwcu, na przełomie września i października, w grudniu oraz w lutym.
 • Koszt egzaminu wynosi 165 USD.
 • Więcej informacji na stronie: lsac.org/jd/lsat/about-the-lsat

MCAT (Medical College Admission Test)

 • MCAT to test komputerowy dla kandydatów na studia medyczne.
 • Sprawdza umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, pisemnej analizy, a także znajomość pojęć i zasad naukowych.
 • Test składa się z czterech części: physical sciences, verbal reasoning, biological sciences, writing sample. Pierwsze trzy części mają formę testu wielokrotnego wyboru, a w części pisemnej należy napisać dwa krótkie eseje.
 • Koszt egzaminu wynosi 230 USD (na terenie Kanady, USA) lub 295 USD (dla osób podchodzących do egzaminu poza granicami Kanady i USA).
 • Więcej informacji na stronie: https://www.aamc.org/students/applying/mcat/

TESTY JĘZYKOWE

Kandydat na studia II stopnia musi wykazać się również bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. TOEFL i IELTS to dwa testy, których wyniki są najczęściej uznawane na amerykańskich uczelniach. Przeczytasz o nich więcej w zakładce testy językowe.