Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

O nas

KIM JESTEŚMY?

EducationUSA to sieć centr doradczych znajdujących się w ponad 170 krajach, działających przy wsparciu Biura Spraw Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs). Dostarczamy aktualnych i rzetelnych informacji o akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Nie jesteśmy przedstawicielem ani jednostką rekrutacyjną żadnej uczelni lub instytucji edukacyjnej.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Nasi Doradcy Edukacyjni zajmują się popularyzacją studiów w USA wśród uczniów i studentów w Polsce, pomagają osobom zainteresowanym w wyborze uczelni wyższej i programu oraz udzielają informacji na temat procesów rekrutacyjnych, finansowania studiów i procedur wizowych. Doradcy posiadają wiedzę na temat możliwości wyjazdu na studia undergraduate (pierwszego stopnia),graduate (drugiego i trzeciego stopnia) oraz w ramach wymiany naukowej na wszystkich etapach kariery naukowej.