Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Program FLEX

Program FLEX – Future Leaders Exchange

FLEX to w pełni finansowany przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny (od sierpnia do maja/czerwca). Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Rekrutacja na wyjazd w roku szkolnym 2017-2018 jest otwarta do 18 października. Aplikować można na stronie American Councils.

Wymogi uczestnictwa:

Do programu mogą aplikować uczniowie, którzy:

 • mają polskie obywatelstwo i nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego,
 • są urodzeni między 1 stycznia 2000 a 31 grudnia 2001 roku (osoby niepełnosprawne: 1 stycznia 1999-31 grudnia 2002).
 • są aktualnie uczniami 3-ej klasy gimnazjum lub 1-ej klasy liceum,
 • znają j.angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS. ,
 • spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 3 miesięce w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • Kieszonkowe na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w USA
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

Więcej informacji:

O programie:
http://discoverflex.org/

http://americancouncils.pl/pl/programs/future-leaders-exchange/

Strona programu FLEX Facebooku:
https://www.facebook.com/FLEXProgram