Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Aktualności

Trwa nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego 2017

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego po raz kolejny ogłasza konkurs na udział w Georgetown Leadership Seminar. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w październiku w Waszyngtonie.

Zgłoszenia są przyjmowane do 11 czerwca.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego nominuje w 2017 roku dwóch polskich kandydatów.

O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze.

Główne cele seminarium

  • Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów;
  • Poszerzenie  wiedzy  uczestników  na  temat  głównych problemów   w   procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
  • Nawiązywanie  kontaktów  i  powiązań  o  kluczowym  znaczeniu  dla  wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

 

Jak aplikować?

Wszystkie informacje znajdują się na stronie jankarski.net.